Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Ključni kupci

STSI izvodi poslove izgradnje postrojenja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Širok je spektar objekata koje je STSI izgradio ili u čijoj izgradnji je sudjelovao, od magistralnih plinovoda preko rafinerijskih postrojenja do benzinskih postaja.

Ključni kupci:

  • INA-Industrija nafte d.d.
  • Crosco, naftni servisi d.o.o.
  • Maziva Zagreb d.o.o.
  • INAgip d.o.o. / INA Jadran d.o.o.
  • ED-INA d.o.o.
  • Janaf d.d.
  • Plinacro d.o.o.
  • Podzemno skladište plina d.o.o.
  • LNG Hrvatska d.o.o.
  • OAO Naftan Novopolock – Bjelorusija