Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Osnovni preduvjet za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom i zaštite okoliša je posjedovanje potrebnih dozvola.
STSI posjeduje dozvole za pružanje cjelokupne usluge u segmentu gospodarenja otpadom koje mu omogućuju:

 • obavljanje djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom
 • obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom – sakupljanje, privremeno skladištenje i obrada/oporabu opasnog otpada
 • obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja iznenadnih onečišćenja i sanacije područja zahvaćenih iznenadnim onečišćenjem
 • obavljanje djelatnosti prijevoza otpada
 • kemijsko-mehanička čišćenja

STSI svojim aktivnostima pridonosi očuvanju okoliša pa je kao primarnu metodu obrade otpada implementirao metodu bioremedijacije.

Bioremedijacija je prirodan proces pročišćavanja tla koji se odvija posvuda u okolišu.
Mikroorganizmi koji prirodno obitavaju u tlu koriste naftu i naftne ugljikovodike kao hranu za rast i razvoj te svojim metaboličkim procesima razgrađuju naftu u tlu.
STSI iskorištava pozitivne mogućnosti ovog prirodnog procesa i provodi ga u kontroliranim uvjetima a po završetku oporabe tlo je pročišćeno do prvobitnog stanja te se ponovno, racionalno koristi u okolišu što odgovara načelima kružnog gospodarenja otpadom i održivog razvoja.

Prednosti bioremedijacije:

 • nema negativnih učinaka na zdravlje ljudi, okoliš i kvalitetu života
 • nema dodatnog unošenja kemikalija u okoliš
 • nema emisija
 • nema povećavanja volumena otpada
 • ponovno iskorištavanje tla
 • ekonomski isplativija od ostalih metoda obrade tla onečišćenog ugljikovodicima.

Proces bioremedijacije smatra se sigurnim i ekološkim postupkom vraćanja tla onečišćenog ugljikovodicima u prvobitno stanje pa se zato svrstava u zelene tehnologije.

Za sva pitanja, dodatne informacije i poslovnu suradnju kontaktirajte nas na  bioremedijacija@stsi.hr