Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Zaštita na radu

Priroda poslovanja u plinskoj i naftnoj industriji zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavlja jedan od prioriteta i temeljnih preduvjeta uspješnosti kompanije.
Kako bi osigurali najbolje svjetske standarde i praksu, sukladno Sustavu upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem, STSI uspješno provodi sljedeće glavne programe, o kojima svjedoči i konstantni trend smanjivanja neželjenih incidenata.

KULTURA SIGURNOSTI

Uključivanje rukovodstva u postizanje poslovne izvrsnosti kroz ZZS višegodišnji je program pokrenut 2015. godine u INA Grupi.
Program je započeo provođenjem ankete o razini ZZS kulture.
Temeljem rezultata ankete, razvijena je interaktivna radionica za menadžere s osnovnim ciljem podizanja kvalitete i razine ZZS kulture, svijesti o njezinom značaju u svakodnevnim aktivnostima i poticanju rukovodstva za preuzimanjem vodeće uloge u promicanju ZZS vrijednosti i kulture. Nakon uspješno provedenih aktivnosti edukacije internih trenera, top menadžera i menadžera, program se nastavlja organiziranjem interaktivnih radionica dijaloga između menadžera i radnika na lokacijama na kojima su provedene ankete.

TEMELJNA PRAVILA SIGURNOSTI

Ina Grupa je skratila i osvježila svojih 10 Temeljnih pravila sigurnosti u 2019. godini.
Sada, „Temeljna pravila sigurnosti” predstavljaju 6 osnovnih pravila sigurnosti kod izvođenja radova. Ova pravila nisu nova, ona su jednostavna, jasna i postižu upravo ono što i njihov naziv govori – spašavaju živote. Njihovo nepoštivanje može uzrokovati tešku ozljedu ili smrt. Ta su pravila nastala na temelju povratnih informacija i poruka koje su proizašle iz prakse, a vode ka učinkovitijem upravljanju opasnostima specifičnim za poslovanje društava INA Grupe. Pravila naglašavaju jednostavne aktivnosti koje pojedinci mogu poduzeti kako bi zaštitili sebe i svoje kolege. Preko 80% svih ozbiljnih incidenata javlja se kao izravni rezultat nepridržavanja jednog od ovih pravila. Kampanja je službeno započela u listopadu 2013. godine kada je krenula edukacija zaposlenika INA Grupe i izvođača, a danas je dio ustaljene prakse. Sukladno pravilima sigurnosti, provode se potprogrami popraćeni preporučenim praksama jer sigurnost će uvijek biti naš prioritet. Ako jedni drugima vjerujemo, slušamo se i razgovaramo, možemo postići svoj cilj: spriječiti nezgode i spasiti živote.

I zapamtite, sigurnost je dužnost i odgovornost svih nas! 

SIGURNA VOŽNJA

Program sigurne vožnje provodi se s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. U sklopu programa vozače se upozorava na opasnosti koje vrebaju u prometu. Program je fokusiran na mlade vozače, profesionalne vozače, kao i one koji godišnje prelaze 20.000 km. Postoje osnovni i napredni programi koji su cjelodnevni te se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela na poligonu. Ceste predstavljaju različite rizike, a za kontrolu tih rizika STSI od 2015. godine provodi osnove sigurnosti vozača kamiona. Programom su definirana jasna i jednostavna pravila o tome što treba, a što ne treba činiti u vožnji, odnosno u cestovnom prometu, u kojem leži najveći rizik ozbiljnih nesreća. Poštivanje tih pravila obvezno je za zaposlenike i izvođače INA Grupe.

UPRAVLJANJE IZVOĐAČIMA RADOVA I SCC CERTIFIKAT

Upravljanje izvođačima s aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sustav upravljanja dobavljačima s aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, a sve u cilju zaštite vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača od ozljeda i bolesti na radnom mjestu kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve segmente procesa. Primjena pojedinih koraka ovisi o stupnju rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. siječnja 2017. moraju implementirati sustav i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) certifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni. Preduvjet za certifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta.

STSI je u 2015. godini implementirao sustav prema SCCp:2011 što dokazuje i certifikat.
Više informacija na Izvođači i ZZSO u INA Grupi