Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Tehnička kontrola, dijagnostika i umjerni laboratorij

STSI izvodi vibrodijagnostiku i laserska centriranja kao dio preventivnog održavanja čime se osigurava rano otkrivanje mogućih kvarova i tako sprječavaju teži kvarovi i oštećenja opreme. Učestalim planskim mjerenjima prati se stanje opreme kroz vrijeme i evidentiraju se snimljene vrijednosti vibracija te se analizom tih podataka precizno utvrđuje stanje opreme i predviđa potreba za servisom.
Lasersko centriranje strojeva snage do 5,5 MW je metoda kojom se strojevi dovode u idealnu traženu poziciju te se na taj način preveniraju moguće povećane vibracije u radu kao, oštećenja strojeva i njihovih dijelova (ležaja i brtvenica). Radovi se izvode kod instaliranja novih strojeva ili se kontrolira i vrši korekcija stanja tijekom eksploatacije.
STSI koristi infracrvenu termografiju (ICT) u cilju pružanja usluge preventivnog održavanja te ranog otkrivanja nepravilnosti u radu elektroenergetskih postrojenja i cjelokupne rotacione opreme.
Najnovija primjena ICT-a je na detektiranju propuštanja plinova FLIR IR kamerom kojom se može utvrditi propuštanje 27 vrsta plinova snimanjem postrojenja s udaljenosti. Primjena ICT-a u STSI-u počinje 2005. godine, a naši zaposlenici dali su velik doprinos njezinoj primjeni sudjelovanjem u osnivanju Hrvatskog udruženja za IC termografiju (HUICT) .
U sklopu tehničke kontrole provodi se ispitivanje materijala bez razaranja (NDT) koje obuhvaća:

  • ispitivanja nerazarajućim metodama (vizualni pregled, penetrantsko, ultrazvučno i radiografsko ispitivanje i ispitivanje magnetnim česticama) opreme pod tlakom i procesnih postrojenja.
  • ultrazvučna mjerenja debljine stjenke
  • ostala ispitivanja (MFL ispitivanja korozijskih oštećenja podnica spremnika i cjevovoda, vakuumiranje zavarenih spojeva podnica spremnika, ultrazvučno ispitivanje debljine plašteva spremnika bez izrade skele)
  • uzimanje metalografskih replika i analiza strukture materijala s procjenom stanja
  • mjerenje površinske tvrdoće čelika
  • određivanja kemijskog sastava čelika
  • STSI posjeduje akreditacije za Umjerni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025 za:

  • umjeravanje tlakomjera
  • umjeravanje mjerila temperature
  • te akreditaciju za Inspekcijsko tijelo prema HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju industrijskih proizvoda i zavarenih spojeva metalnih materijala metodama bez razaranja; i inspekciju i baždarenje sigurnosnih ventla.

U slučaju upita, pritužbi i žalbi obratite nam se na kvaliteta.inspekcija@stsi.hr.