Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Tehnička kontrola i dijagnostika

STSI izvodi vibrodijagnostiku i laserska centriranja kao dio preventivnog održavanja čime se osigurava rano otkrivanje mogućih kvarova i tako sprječavaju teži kvarovi i oštećenja opreme. Korištenjem računalnih programa prati se stanje opreme kroz vrijeme i bilježe se snimljene vrijednosti vibracija te se analizom tih podataka precizno utvrđuje stanje opreme i predviđa potreba za servisom.

Lasersko centriranje strojeva snage do 5,5 MW je metoda kojom se laserski strojevi dovode u idealnu liniju te se na taj način sprečavaju moguće povećane vibracije u radu kao i oštećenja ležaja i brtvenica. Radovi se izvode kod instaliranja novih strojeva ili se kontrolira stanje tijekom eksploatacije.

STSI koristi infracrvenu termografiju (ICT) u cilju pružanja usluge preventivnog održavanja te ranog otkrivanja nepravilnosti u radu elektroenergetskih postrojenja i rotacione opreme.
Najnovija primjena ICT-a je na detektiranju propuštanja plinova FindIR kamerom kojom se može utvrditi propuštanje 27 vrsta plinova snimanjem postrojenja s udaljenosti. Primjena ICT-a u Republici Hrvatskoj počinje 2005. godine, a zaposlenici STSI-ja dali su velik doprinos njezinoj primjeni sudjelovanjem u osnivanju Hrvatskog udruženja za IC termografiju.

U sklopu tehničke kontrole nalazi se i laboratorij za ispitivanje materijala bez razaranja (NDT) koji obuhvaća:

 • ispitivanja nerazarajućim metodama (vizualni pregled, penetrantsko, ultrazvučno i radiografsko ispitivanje i ispitivanje magnetnim česticama)
 • ultrazvučna mjerenja debljine stjenke  ostala ispitivanja (MFL ispitivanja korozijskih oštećenja podnica spremnika i cjevovoda, vakuumiranje zavarenih spojeva podnica spremnika)
 • uzimanje metalografskih replika i analiza strukture materijala s procjenom stanja
 • mjerenje površinske tvrdoće čelika

STSI posjeduje akreditirane ispitne i umjerne laboratorije za:

 • ispitivanje sigurnosnih ventila
 • ispitivanje posuda pod tlakom
 • ispitivanje UNP spremnika specijalnom cisternom
 • ispitivanje armatura
 • umjeravanje mjerila tlaka
 • umjeravanje mjerila temperature

Temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od ožujka 2017.
STSI provodi aktivnosti inspekcije opreme pod tlakom niske i visoke razine opasnosti.

Za sva navedene aktivnosti STSI posjeduje ovlaštenja i certifikate od:

 • Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)
 • Hrvatskog registra brodova (HRB)
 • Ex Agencije
 • Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM)
 • Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • TPK Zavoda