Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Upravljačka struktura

Uprava
Željko Jurić, direktor Društva
Tel: +385 1 238 12 46
Tel: +385 1 238 12 22
e-mail: uprava@stsi.hr

Nadzorni odbor
Hrvoje Glavaš, predsjednik Nadzornog odbora
Gábor Horváth, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Robert Orban, član Nadzornog odbora
Goran Pleše, član Nadzornog odbora
Radivoj Čemeljić, član Nadzornog odbora