Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Upravljačka struktura

Uprava
Igor Kruljac, direktor Društva
Tel: +385 1 238 12 46
Tel: +385 1 238 12 22
e-mail: uprava@stsi.hr

Nadzorni odbor
Goran Pavlović, predsjednik Nadzornog odbora
Gábor Horváth, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Robert Orban, član Nadzornog odbora
Stjepan Nikolić, član Nadzornog odbora
Radivoj Čemeljić, član Nadzornog odbora