Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. Zaštita od požara od velike je važnosti te joj stoga posvećujemo posebnu pažnju u svakodnevnom radu.

Na svim objektima STSI-ja tijekom godine aktivno se provode mjere zaštite od požara.

Osposobljavanja zaposlenika

Svaki zaposlenik STSI-ja dužan je proći osposobljavanje iz zaštite od požara prilikom stupanja na radno mjesto ili kod promjene istog prema programima iz područja ZOPa, koji su usklađeni sa zakonskom regulativom države u kojoj posluje pojedino društvo INA Grupe kao i sve ostale vidove osposobljavanja, treninga i edukacija. Kontinuirana i stalna edukacija svih zaposlenika ima za svrhu preventivno izbjegavanje svih eventualnih situacija koje mogu dovesti do nastanka požara i eksplozije. Zaposlenici koji tijekom obavljanja poslova radnog mjesta rukuju zapaljivim kemikalijama (tekućinama i/ili zapaljivim plinovima), dužni su prije stupanja na rad, a nakon toga u rokovima koju nisu duži od jednom godišnje, proći odgovarajuće osposobljavanje za poslove skladištenja i uporabe zapaljivih tekućina i/ili plinova i upoznavanje s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te postupcima za gašenje na njihovom radnom mjestu.

Vježbe zaštite od požara

Svibanj je tradicionalno mjesec zaštite od požara i u STSI-ju svake se godine provode brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti zaposlenika i vanjskih izvođača. Te aktivnosti uključuju vježbe intervencija u izvanrednim situacijama (vježbe evakuacije i spašavanja) te praktične vježbe gašenja požara. Cilj vježbi za izvanredne situacije jest poboljšanje suradnje i provjera stupnja spremnosti svih zainteresiranih strana koje se u trenutku nalaze na lokaciji.