Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Održavanje

Održavanje postrojenja i opreme je aktivnost koja se provodi s ciljem omogućavanja nesmetanog kontinuiranog rada opreme i postrojenja, a time i kontinuiranog odvijanja proizvodnog procesa.

Kvalitetno održavanje podrazumijeva poznavanje opreme i postrojenja kao i procesa održavanja. STSI održava rafinerijska postrojenja, naftno-plinska postrojenja, benzinske postaje, kompresorske stanice i plinovode, platforme na moru, te bušaća i remontna postrojenja.

STSI pruža ukupnu uslugu održavanja koja objedinjava poslove održavanja strojarske opreme, elektroenergetske opreme, sustava nadzora i upravljanja te instrumentacije i građevinskih objekata.

Aktivnosti održavanja koje STSI provodi uključuju trajni nadzor, periodičke preglede, korektivno održavanje stacionarne i rotacione opreme u ugroženim i neugroženim prostorima te održavanje procesne opreme, uređaja i instalacija.

U sklopu održavanja benzinskih postaja STSI izvodi sanaciju postojećih podzemnih spremnika na način da se unutar postojećeg spremnika izradi „novi” dvostjenski spremnik primjenom DOPA metode. Radi se o ne destruktivnoj metodi koja obuhvaća izradu duple stjenke spremnika nanošenjem specijalnih materijala te ugradnju senzora za monitoring propuštanja spremnika. Sanacijom spremnika smanjuje se mogućnost neplaniranog istjecanja derivata, a ukoliko do toga i dođe, sustav senzora omogućuje brzu reakciju i saniranje štete. Produžuje se vijek trajanja spremnika, smanjuje se rizik od nenadanih propuštanja te se izbjegava dugotrajni postupak zamjene postojećih spremnika novima.