Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

INA Grupa

INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d.. Sjedište se nalazi u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, Hrvatska. Grupa ima dominantnu ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj; istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.
U sljedećoj shemi predstavljena je INA, d.d. i neka od društava.

INA MATICA

TVRTKE U INOZEMSTVU