Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Misija, vizija i strateški ciljevi

Misija

 • Razvijati siguran, učinkovit i kvalitetan sustav održavanja imovine i tehničkotehnoloških sustava na tržnim načelima.
 • Povećati integriranost tehnologija i resursa te koristiti njihove prednosti u konkurentnom nastupu na tržištu.
 • Razvijati stručnu radnu snagu kao temeljnu vrijednost društva u okviru društveno prihvatljivih kriterija i načela.

Vizija 

 • Održati vodeću poziciju u području integriranih tehničkih servisa u regiji.
 • Biti uvažavan i poželjan partner, poznat po izvrsnosti proizvoda i usluga, njegovanim odnosima i zaštiti interesa vlasnika, kupaca, dobavljača, radnika, društvene zajednice i ostalih partnera poštujući kulturne, vjerske i druge posebnosti.

Strateški ciljevi

 • Imati zadovoljnog kupca kao rezultat pruženih usluga.
 • Biti pouzdan partner za optimalno održavanje i funkcioniranje industrijskih procesa povjerenih na održavanje a da svojim djelovanjem na narušavamo sklad prirode koja nas okružuje.
 • Razvijati dugoročne i stabilne odnose partnerstvom prema kupcima i dobavljačima.
 • Kontinuirano unaprjeđivati postojeće procese, razvijati nove tehnologije i postupke, ulagati u modernizaciju opreme i sredstva rada – preispitujući unutarnje i vanjske faktore u interesu zadovoljavanja potreba i očekivanja svih zainteresiranih za naše poslovanje.
 • Razvijati poslovne procese u cilju poboljšanja energetskih performansi korištenjem novih energetski učinkovitijih tehnologija, procesa i opreme uz stalnu usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti u postojećim objektima i opremi.
 • Osiguravati kontinuirane provjere djelotvornosti procesa utvrđivanjem i procjenjivanjem rizika i prilika za poboljšanje planirajući, provodeći i procjenjujući slijedne aktivnosti a s ciljem smanjenja rizika poslovanja i utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
 • Unaprjeđivati znanja i djelatnosti koje će nam osigurati zadržavanje vodeće pozicije na tržištu unutar i izvan Republike Hrvatske.
 • Osigurati nova tržišta u Hrvatskoj i inozemstvu.