Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Energetska učinkovitost

S ciljem osiguranja usklađenosti sa zakonskim obavezama vezanim uz energetiku, STSI je, zajedno s većim društvima INA Grupe (INA, d.d., Crosco d.o.o., Rotary – član Crosco Grupe, INA Maziva, d.o.o.), 2015. proveo certifikaciju i uspostavio sustav upravljanja energijom prema ISO-50001-2018 u sklopu koje je identificirao kritična područja i prilike za poboljšanje s ciljem stalnog unaprjeđenja korištenja energije.

Navedeni sustav osigurava učinkovito korištenje energije uz istovremeno povećavanje profitabilnosti, optimiziranje troškova i smanjenje utjecaja na okoliš.

Uvođenjem sustava upravljanja energijom u STSI, uspostavljena je energetska politika sa specifičnim ciljevima poboljšanja energetske učinkovitosti. Utvrđena su ključna područja i prepoznati su elementi koji utječu na potrošnju energije.

Pojedinačni ciljevi sustava upravljanja u STSI-ju donose se temeljem općih ciljeva INA Grupe, a to su: smanjenje potrošnje energije, optimizacija izvora energije i uvođenje novih oblika energije u skladu s najboljim raspoloživim industrijskim tehnikama.

Glavna načela upravljanja energijom su:

  • usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti i postizanje ušteda energije te poboljšanje energetskih performansi
  • optimalni odabir vrste i izvora energije
  • iniciranje, razvoj i implementacija energetskih projekata, kao i projektiranja za unapređenje energetskih performansi
  • nabava energetski učinkovitih proizvoda i usluga, praćenje i primjena zakonskih i ostalih zahtjeva iz područja energetike
  • poštivanje svih internih dokumenata društava INA Grupe, razvoj stručnosti i povećanje svijesti o racionalnom korištenju energije.