Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Ispitivanje sustava procesne sigurnosti

STSI ima Ovlaštenja Ministarstva rada i Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje sljedećih ispitivanja i stručnih poslova:

 • pregled i ispitivanje radne opreme
 • pregled i ispitivanje kotlovnica
 • ispitivanje čimbenika radnog okoliša
 • provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
 • ispitivanje panik rasvjete, tipkala za automatsko isključenje napajanja, evakuacijskih vrata, protupožarnih zaklopki, sprinkler stanica, sustava za odimljavanje.

STSI je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu:

 • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • izrada procjene rizika
 • osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika zaštite na radu)
 • poslovi koordinatora I i II.

A obavljamo i poslove:

 • izrada procjene ugroženosti od požara
 • izrada plana zaštite od požara
 • izrada plana evakuacije i spašavanja.