Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Povijest

Prvi ozbiljni počeci istraživanja nafte na našim područjima bilježe se od 1883. godine kada je proradila Rafinerija nafte u Rijeci, te naftna postrojenja na Gojlu 1932. godine.
Od tih dana do danas izgrađivana su i stjecana iskustva u održavanju, modernizaciji i izgradnji procesnih postrojenja i opreme za preradu nafte i postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i plina.
To iskustvo ugrađeno je u STSI.
INA-Industrija nafte d.d. je 1998. godine u postupku svog restrukturiranja objedinjavanjem svih resursa, formirala STSI-Sektor tehničkih servisa Ine, kao samostalnu organizacijsku cjelinu.
2001. godine, temeljem Izjave o osnivanju, INA je osnovala društvo sa ograničenom odgovornošću STSI-INTEGRRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.
Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 20. prosinca 2001. godine.
Danas, STSI d.o.o. ima status single service company u INA Grupi, bavi se primarno održavanjem ININIH postrojenja i objekata, te djeluje na nekoliko lokacija u Hrvatskoj (Zagreb, Graberje Ivanićko, Kostrena – Rijeka, Sisak) pružajući visoko kvalitetnu uslugu svojim kupcima.