Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Povijest

Prvi ozbiljni počeci istraživanja nafte na našim područjima bilježe se od 1883. godine kada je proradila Rafinerija nafte u Rijeci, te naftna postrojenja na Gojlu 1932. godine. Od tih dana do danas izgrađivana su i stjecana iskustva u održavanju, modernizaciji i izgradnji procesnih postrojenja i opreme za preradu nafte i postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i plina. To iskustvo ugrađeno je u STSI.

INA – Industrija nafte d.d. je 1998. godine u postupku svog restrukturiranja objedinjavanjem svih resursa, formirala STSI – Sektor tehničkih servisa Ine, kao samostalnu organizacijsku cjelinu.

2001. godine, temeljem izjave o osnivanju, INA je osnovala društvo s ograničenom odgovornošću STSI – Integrirani tehnički servisi sa sjedištem u Zagrebu. Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 21. prosinca 2001. godine.