Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

STSI i održivost

U STSI-ju je održivi razvoj jedno od temeljnih načela poslovanja koje predstavlja trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja.

 

UPRAVLJANJE OR U INA GRUPI

Kako bi uravnoteženo integrirali ekonomske, okolišne i socijalne čimbenike, INA Grupa predana je održivom poslovanju. Godišnji akcijski planovi izrađuju se u skladu sa: šest glavnih područja održivog razvoja, 24 programa i u skladu sa Ciljevima održivog razvoja.

Upravljanje održivim razvojem u INA Grupi, kao strateško pitanje i korporativna odgovornost, odvija se na najvišoj upravljačkoj razini uz potporu članova Savjeta za održivi razvoj i članova radne grupe za OR, a koordinira ga stručnjak za OR.

 

STSI DIONICI

Za održivi razvoj od iznimne je važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga s pojedincima i grupama unutar i izvan Ina Grupe na koje Ina Grupa svojom djelatnošću i proizvodima može imati ili ima utjecaj.

U Ina Grupi su identificirali sljedeće skupine dionika: Inini dioničari, zaposlenici, sindikati, tržište kapitala, lokalne zajednice i vlasti, dobavljači, partneri, mediji, udruge građana, kupci, potrošači.

Društva INA Grupe koriste se zaprimljenim povratnim informacijama dobivenima od dionika pri utvrđivanju strateški važnih pitanja i fokusiranju na teme održivosti koje su od najvećeg značaja kompaniji i njezinim dionicima. Odgovori, primjedbe i sugestije prikupljene kroz konzultacije ili dijalog s kreatorima stavova i predstavnicima glavnih interesnih skupina koriste se kao vrijedan izvor informacija tijekom planiranja aktivnosti, revizije vanjske komunikacije i pri pripremi izvješća o održivosti.

IZVJEŠĆA O ODRŽIVOSTI

Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini u sklopu Ininog godišnjeg izvještaja, a sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu i njene dionike, materijalne teme u području održivosti.

Godišnja izvješća dostupna su na sljedećem linku.