Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Sustavi upravljanja poslovanjem

Slijedeći svjetske trendove STSI je implementirao, uspostavio, dokumentirao i održava integrirani sustav upravljanja poslovanjem te trajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi što potvrđuju certifikati  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SCC:2011, ISO 50001:2018.

STSI svoje poslovanje u održavanju, građenju, proizvodnji opreme i pružanju servisne podrške u plinskoj, naftnoj i drugoj procesnoj industriji temelji na kontinuiranom usavršavanju kompetentnosti radnika, akumuliranom znanju i dugogodišnjem iskustvu osiguravajući kontinuirano unaprjeđenje kvalitete u isporuci proizvoda i usluga što potvrđuje Politika kvalitete poslovanja INA Grupe.
STSI je usmjeren na očuvanje okoliša i prirode te odgovoran odnos prema društvenoj zajednici radi postizanja dugoročnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana što je vidljivo iz Politike INA Grupe; Politike zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti.
U razvoju aktivnosti, proizvoda i usluga STSI stalno ima na umu brigu za zdravlje i sigurnost zaposlenika i vanjskih izvođača djelujući proaktivno i doprinoseći rastu svijesti o važnosti zaštite zdravlja i sigurnosti. Sigurnost i zaštita zdravlja je jedan od najvažnijih prioriteta STSI-ja o čemu svjedoči Politike zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti.
Upravljanje energijom ima ključnu ulogu u poslovanju i vođenju poslovnih aktivnosti u STSI te smo usmjereni na odgovorno korištenje energije i trajno praćenje i poboljšavanje energetskih performansi što potvrđuje Politika upravljanja energijom na razini INA Grupe.

STSI kao vodeća tvrtka u poslovima održavanja postrojenja za proizvodnju, otpremu i preradu nafte i plina u Hrvatskoj, utjecajni je sudionik energetskog tržišta u regiji. Temeljno opredjeljenje STSI-ja je društveno odgovorno poslovanje u cilju smanjenja utjecaja na okoliš i kontinuirano održavanje sustava upravljanja energijom usklađenog sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na korištenje i potrošnju energije i energetsku učinkovitost.