Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Inženjering i projektiranje

STSI izvodi radove izgradnje i rekonstrukcije objekata i postrojenja u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

STSI je u Republici Hrvatskoj samostalno ili kao partner u konzorcijima sudjelovao u projektima izgradnje ili rekonstrukcije:

 • Rafinerijskih postrojenja
  • Rekonstrukcija sustava hidrantske mreže u RNR
  • Izgradnja sustava za nadzor potrošnje energetskih medija u RNR
  • Izgradnja sustava za poboljšanje energetske učinkovitosti postrojenja za atmosfersku destilaciju u RNR
  • Izgradnja sustava za optimizaciju potrošnje i proizvodnje vodika u RNR
  • Izgradnja spojnih cjevovoda hidrokrekinga u RNR
  • Izgradnja Sunčanih elektrana na lokacijama SE Virje i SE Sisak
  • Izgradnja postrojenja PSA 2 u RNS
  • Izgradnja postrojenja Claus u RNS
  • Izgradnja sustava biogoriva u RNS
  • Izgradnja postrojenja niskotemperaturne izomerizacije PENEX
  • projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)
  • Rekonstrukcija postrojenja hidrodesulfurizacije benzina i dizel goriva L/LČ – projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)
  • Izgradnja postrojenja za proizvodnju elementarnog sumpora CLAUS faza I. – projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)
  • Izgradnja postrojenja za proizvodnju elementarnog sumpora CLAUS faza II.

 

 • Postrojenja za eksploataciju nafte i plina
  • Izgradnja bušotinskih radnih prostora na poljima Ine
  • Projekt Međimurje – priključni plinovod i objekti polja Vučkovec
  • Izgradnja postrojenja za obradu plinu na MOS Đeletovci
  • Izgradnja kompresorske stanice na CPS Molve
  • Revitalizacija postojećih cjevovoda uvlačenjem kompozitnih cijevi
  • Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Sisak – Virje – Gola
  • Rekonstrukcija sustava aMDEA na postrojenju CPS Molve 3
  • Ugradnja kogenracijskih turbinskih blokova TEA 3 i TEA 4 na CPS Molve
  • Projekt EOR – izgradnja sustava za utiskivanje CO2
  • Projekt Palmyra – izgradnja sabirnog sustava bušotina, plinske stanice i plinovoda – projektiranje, nabava i nadzor nad izgradnjom
  • Projekt Jazal – izgradnja bušotinskog kruga i plinovoda – projektiranje, nabava i izgradnja (EPC)
  • Projekt Jihar Stage 2 – Izgradnja sabirnog sustava bušotina, plinske stanice za obradu plina s kompresorskom stanicom – projektiranje, nabava i izgradnja (EPC)

 

 • LNG terminal, Omišalj, Hrvatska
  • Izgradnja pristana, pomoćnih objekata i postrojenja za UPP terminal (LNG Terminal) Omišalj, Krk

 

 • Plinovoda
  • Plinovod Pula – Karlovac

 

 • Postrojenja na moru
  • Izgradnja nosive konstrukcije (jacket) platforme Ivana K
  • Modifikacija platformi Ika A, Ida C, Ivana K, Ivana E i Katarina

 

Projektiranje

STSI d.o.o. pruža usluge projektiranja usmjerene na projektiranje novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja u naftno-plinskoj industriji;

 • projektiranje spremnika i cjevovoda
 • projektiranje opreme
 • projektiranje svih vrsta čeličnih i betonskih konstrukcija
 • projektiranje sustava elektrike i instrumentacije

 

Izdvojeni projekti

 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuglastog spremnika plina 336-SE-023 i spojnih cjevovoda u RNR
 • Izrada projektne dokumentacije za izradu hidrauličnog podizača cijevi
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cilindričnih spremnika kapaciteta do 80 000 m3
 • Izrada projektne dokumentacije za projekt ugradnje prenosive kompresorske jedinice na PS Gola Duboka na eksploatacijskom polju ugljikovodika
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju betonskih konstrukcija sabirnog prostora (tankvana) spremnika 331-SA-018/019/020 u RNR