Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Inženjering

STSI izvodi radove izgradnje objekata i postrojenja u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

STSI je u Republici Hrvatskoj samostalno ili kao partner u konzorcijima sudjelovao u izgradnji:

 • Plinovoda
  • Plinovod Pula – Karlovac

 

 • Rafinerijskih postrojenja
  • Izgradnja postrojenja PSA 2 u RNS
  •  Izgradnja postrojenja Claus u RNS
  • Izgradnja spojnih cjevovoda hidrokrekinga u RNR
  • Izgradnja kompresorskih stanica
  • Izgradnja sustava biogoriva u RNS
  • Izgradnja postrojenja niskotemperaturne izomerizacije PENEX
  • projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)
  • Rekonstrukcija postrojenja hidrodesulfurizacije benzina i dizel goriva L/LČ – projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)
  • Izgradnja postrojenja za proizvodnju elementarnog sumpora CLAUS faza I. – projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)
  • Izgradnja postrojenja za proizvodnju elementarnog sumpora CLAUS faza II. – projektiranje, nabava, nadzor nad izgradnjom i puštanje u rad (EPS)

 

 • Postrojenja za eksploataciju nafte i plina
  • Izgradnja bušotinskih krugova na svim poljima Ine
  • Revitalizacija postojećih cjevovoda uvlačenjem kompozitnih cijevi
  • Rekonstrukcija sustava aMDEA na postrojenju CPS Molve 3
  • Ugradnja kogenracijskih turbinskih blokova TEA 3 i TEA 4 na CPS Molve
  • Projekt EOR – izgradnja sustava za utiskivanje CO2
  • Projekt Međimurje – priključni plinovod i objekti polja Vučkovec
  • Projekt Palmyra – izgradnja sabirnog sustava bušotina, plinske stanice i plinovoda – projektiranje, nabava i nadzor nad izgradnjom
  • Projekt Jazal – izgradnja bušotinskog kruga i plinovoda – projektiranje, nabava i izgradnja (EPC)
  • Projekt Jihar Stage 2 – Izgradnja sabirnog sustava bušotina, plinske stanice za obradu plina s kompresorskom stanicom – projektiranje, nabava i izgradnja (EPC)

 

 • Postrojenja na moru
  • Izgradnja nosive konstrukcije (jacket) platforme Ivana K
  • Modifikacija platformi Ika A, Ida C, Ivana K i Katarina