Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Podaci o kompaniji

STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o.

Lovinčićeva 4,
p.p.758,
10002 Zagreb Hrvatska
Tel: +385(1) 2381 222 +385(1) 2381 246
Fax:+385(1) 2450 103
e-mail: uprava@stsi.hr

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080415124
Matični (porezni) broj: 1600915 OIB: 99172175603
Uplaćeni temeljni kapital: 140.227.800,00 Kn

Banka
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb IBAN: HR1123400091102716595

2. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.,
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb IBAN: HR4224840081101461365