Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Dugoročni poslovni uspjeh STSI-ja moguć je samo u uvjetima društveno odgovornog poslovanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, izvođača, lokalne zajednice kao i okoliša. Svakodnevno poslujući u rizičnim okolnostima STSI se oslanja na učinkovit i održiv sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti što dokazuje i certifikat prema ISO 45001:2018, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.