Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Važni dokumenti

Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe

Opći uvjeti za nabavu u društvima INA Grupe sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Naručitelji nabavljaju od Izvršitelja Usluge i Radove, odnosno kao Kupci kupuju Robu od Prodavatelja, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica.

Etički kodeks

E-mail: eticko.povjerenstvo@ina.hr
Adresa:
Republika Hrvatska
Zagreb, Av. V. Holjevca 10, p.p. 555
S obveznim naznakama „Za Etičko povjerenstvo INA Grupe” i „Bez otvaranja”
Tel: +385 (1) 64-52-454 (automatska sekretarica, broj dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu).

Izvođači i ZZSO u INA Grupi

Ovim vas putem želimo obavijestiti da smo ove godine izmijenili i dopunili pravila zaštite na radu vezana uz Izvođače i Podizvođače. Stoga vas ljubazno molimo da u nastavku pročitate sažetak promjena te o njima obavijestite svoje podizvođače.