Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Izvođači i ZZSO u INA Grupi

1. SCC / VCA certifikat za izvođenje radova visokog rizika ​

Svi izvođači, podizvođači i njihovo osoblje koji obavljaju radove visokog stupnja rizika na bilo kojoj lokaciji INA Grupe od 1. siječnja 2017.g., moraju imati SCC/VCA certifikat. 
Radovi visokog stupnja rizika definiraju se kao kritične aktivnosti za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša (ZZSO) u opasnom području. Popis kritičnih aktivnosti za ZZSO te definiciju opasnog područja možete pronaći u Dodatku 1. ove obavijesti.
SCC/VCA certifikat kompanije valjan je 3 godine, dok se B-VCA certifikat za zaposlenike ili VOL-VCA certifikat za predradnike i nadzornike mora obnavljati svakih 10 godina.
Od 1. siječnja 2017., dobavljači/podizvođači ne mogu dobiti dozvolu za izvođenje radova visokog rizika bez valjanog SCC certifikata. 

2. Uvažavanje SCC i OHSAS 18001 certifikata prilikom ocjenjivanja ponuda 

Kako bismo potaknuli naše Izvođače da ishode navedene certifikate, prilikom ocjenjivanja ponuda dodjeljivat ćemo bonus bodove.
Dobavljač može dobiti dodatne bodove ako tijekom ocjenjivanja ponuda već posjeduje VCA/SCC ili OHSAS 18001 i ISO 14001 certifikate, u slučaju da nadmetanje obuhvaća radove visokog rizika.

3. Kontinuirani sigurnosni nadzor (24/7) u slučaju složenih radova

U slučaju složenih radova, Izvođač mora osigurati kontinuirani (24/7) sigurnosni nadzor u radnom prostoru, neovisno o tome kada se radovi izvode.
Složeni radovi definiraju se kao radovi u trajanju duljem od 120 čovjek-dana, koji uključuju istovremeni rad najmanje 2 izvođača (ili podizvođača).

4. Plan ZZSO-a u slučaju složenih radova 

Uvjeti izrade Plana ZZSO-a su pojednostavljeni. U slučaju složenih radova visokog rizika, Plan ZZSO-a mora se izraditi u suradnji s predstavnicima lokacije. U slučaju radova niskog i srednjeg stupnja rizika, izrada Plana ZZSO-a nije obavezna, te se odlučuje za svaki slučaj pojedinačno, ovisno o opsegu radova, aktivnostima i opasnostima.
Propisi koji se odnose na sadržaj Plana ZZSO-a i odgovornosti nisu se promijenili – Izvođač je i dalje odgovoran za izradu Plana ZZSO-a, a Plan ZZSO-a mora biti odobren od obje strane u fazi mobilizacije.

5. Promjene u postupku pre-screeninga i pretkvalifikacijskog nadzora 

Pre-screening (procjena pravne i financijske sposobnosti dobavljača te usklađenosti sa zahtjevima ZZSO) ponuditelja vezano uz rizike za ZZSO:
Ako se prijavljuju na nadmetanje koje uključuje radove visokog ili srednjeg stupnja rizika, Ponuditelji moraju ispuniti obrazac pre-screeninga s aspekta ZZSO i vratiti ga Naručitelju. Ponuditelji su u potpunosti odgovorni za točnost i valjanost informacija u pre-screening upitniku. Sva potrebna dokumentacija kojom se potvrđuju pružene informacije mora biti priložena uz pre-screening upitnik.
Pretkvalifikacijski nadzor:
Pretkvalifikacijski nadzor mora se provesti samo u slučaju radova visokog stupnja rizika. Ponuditelji (a po potrebi i njihovi podizvođači) automatski pristaju na provođenje pretkvalifikacijskog nadzora svojim sudjelovanjem u nadmetanju.

6. Predmobilizacija 

U slučaju ugovaranja, detaljna pravila predmobilizacije i ulaska u radni prostor propisana su u ZZSO Dodatku ugovoru. Za sve potrebne informacije možete se obratiti kontakt osobi za područje ZZSO-a. Imajte na umu da je prije izvođenja složenih radova obavezna predmobilizacija, obilazak lokacije i usmjeravanje.

7. Temeljna pravila sigurnosti 
Od 1. siječnja 2014. na snagu su stupila Temeljna pravila sigurnosti i s njima povezani disciplinski postupci. To znači da se za svaki slučaj kršenja Temeljnih pravila sigurnosti mogu primijeniti ozbiljne posljedice/kazne protiv izvođača i podizvođača. One uključuju zabranu pristupa lokacijama INA Grupe za izvođačeve/podizvođačeve zaposlenike, plaćanje kazni itd. U slučaju višestrukog kršenja, moguće je istovremeno primijeniti višestruke posljedice. Kazne i posljedice navedene su također u ZZSO Dodatku ugovoru.
Imajte na umu da je izvođač u potpunosti odgovoran za aktivnosti podizvođača.

8. ZZSO Dodatak 

U slučaju ugovaranja, molimo vas da pročitate ZZSO Dodatak vašem ugovoru koji sadrži sve izmjene i dopune pravila zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koja se primjenjuju na sva društva INA Grupe.

Želimo vam siguran rad bez nezgoda na radu.

Dodatak 1.
Opasno područje je bilo koje operativno područje INA Grupe gdje postoje opasne tvari ili opasni izvori energije koji imaju potencijal da uzrokuju štetu.

Opasni radovi i opasno područje

Br.Vrsta radovaŠto uključuje:
IRadovi u iskopima te radovi na visiniSve aktivnosti na tehnološkim područjima/u tehnološkom okruženju koje uključuju iskope barem 0,8 m dubine u odnosu na prvobitnu razinu, neovisno o prirodi rada (ručni rad ili rad sa strojevima) i o razlozima (kopanje, temelj za bilo koju građevinu, bušenje, krajobrazno uređenje, itd.) Svi radovi koji se izvode na visini zahtijevaju:

 • fiksnu radnu platformu s ogradom visine minimalno 1 metar i ostalim zakonskim zahtjevima
 • korištenje opreme za radove ili zaštitu pri radu na visini
IIRadovi s kemijskim ili biološkim tvarima
 • Radovi kod otvaranja opreme koja sadrži opasne radne tvari, naslage, te tvari koje u kontaktu s svježim zrakom dovode do samozapaljenja
 • Kemijsko čišćenje/pranje/ispiranje
 • Korištenje opasnih kemikalija (eksplozivne, zapaljive, samoreagirajuće, oksidirajuće, organski peroksidi, piroforne, kemikalije koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, otrovne, nadražujuće, nagrizajuće, CMR (karcinogene, mutagene i reprotoksične) opasne za okoliš za čišćenje/pranje/ispiranje tehnoloških posuda/opreme.
IIIRadovi u području ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja
 • mjerenje debljine stjenki, -nerazorna ispitivanja, npr. radiografija i sl.
IVRadovi u blizini električnih instalacija visokog naponasve instalacije iznad 1.000 V
VRadovi s eksplozivnim i lako zapaljivim tvarima
 • radovi s otvorenim plamenom, autogeno rezanje i zavarivanje, elektrolučno zavarivanje, rezanje i brušenje brusilicom, lemljenje, odžarivanje, zagrijavanje izolacija(e);
 • radovi pri kojima se koriste motori s unutarnjim izgaranjem
 • radovi pri kojima se koriste pneumatski alati
 • sve druge tehnike rada koje proizvode toplinu koja može izazvati, iskru, požar i eksploziju.
VIRadovi u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferomradovi u tehnološkim postrojenjima, spremničkom prostoru sukladno Ex priručniku
VIIRadovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima
 • Građevinski strojevi
 • Visokotlačno ili mehaničko čišćenje/pranje / ispiranje
VIIIRadovi na sastavljanju i rastavljanju teških dijelova i/ili sklopova
 • podizanje iznad opreme/tehnologije u ex-zonama,
 • podizanje posebnog tereta, kao što su konstrukcije, mobilne dizalice i sl.,
IXRadovi u zatvorenom prostoru
 • spremnici, tuneli, komunalne i druge tehnološke posude, posude, kolone, reaktori, separatore, ventilacijski otvori, kanalizacija itd. Ulazak/rad u zatvorenom prostoru znači da je bilo koji dio tijela unutar zatvorenog prostora.
Radovi u iskopima koji uključuju ulazak u jame, jarke, nasipe dublje od 1,0 m
XRadovi na montaži i demontažiskele, cjevovodi, noseće konstrukcije, oprema u procesu rada
XIRadovi pri kojima postoji opasnost od utapanjaronilački radovi, postavljanje zaštitnih brana
XIIRadovi pri kopanju, čišćenju pod zemljom i u tunelimapovezano sa IX (rad u zatvorenom prostoru)
XIIIRadovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakomradovi pri ronjenju, radovi u prostorima gdje je koncentracija kisika manja od 17% GVI
XIVRadovi uz odvijanje prometa na cestama i željeznici te ostali radovi koji nisu navedeni od I-XIII
 • Radovi uz odvijanje prometa na cestama i željeznici, te ostali radovi: održavanje prometnica, zelenih površina uz korištenje motornih pila, kosilica, trimera i sl.