Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Ispitivanje sustava procesne sigurnosti

STSI posjeduje ovlaštenja Ministarstva rada i Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje sljedećih ispitivanja i stručnih poslova:

pregled i ispitivanje radne opreme i kotlovnica
ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša
provjeru ispravnosti polustabilnih i stabilnih sustava zaštite od požara
ispitivanje panik rasvjete, tipkala za automatsko isključenje napajanja, evakuacijskih vrata, protupožarnih zaklopki, sprinkler stanica, sustava za odimljavanje
Ispitivanje električnih instalacije i sustava zaštite od djelovanja munje na građevinu

STSI je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu:
izrada procjene rizika, planova evakuacije i spašavanja, planova izvođenja radova
osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
osposobljavanje ovlaštenika poslodavca, voditelja evakuacije, povjerenika radnika
osposobljavanje radnika za rad na siguran način
koordinacija pri projektiranju i na gradilištima – koordinator I i II.

U slučaju upita, pritužbi i žalbi obratite nam se na kvaliteta.inspekcija@stsi.hr.