Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Inspekcija opreme pod tlakom

STSI je ovlašteno inspekcijsko tijelo vrste B koje provodi inspekciju opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti, akreditirano prema harmoniziranoj normi kojom se utvrđuju opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju i koje djeluje samo unutar INA Grupe u čijem je vlasništvu.
STSI inspekcijsko tijelo vrste B nalazi se u HAA registru akreditiranih inspekcijskih tijela pod rednim brojem 6317. Inspekcijsko tijelo vrste B svoje aktivnosti obavlja u skladu s odredbama važećih Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i Pravilniku o tlačnoj opremi.
Inspekcijsko tijelo vrste B na opremi pod tlakom obavlja sljedeće preglede:

  • Prvi pregled
  • Vanjski pregled
  • Unutarnji pregled
  • Pokus tlakom
  • Izvanredni pregled
  • Pregled prije ponovnog puštanja u rad

Navedene inspekcijske preglede STSI provodi temeljem Rješenja za rad dobiveno od Ministarstva Gospodarstva i održivog razvoja gdje se u popisu pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupaka pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom vodi pod oznakom PP-04-2017.