Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Slobodno nadmetanje

10.08.2020. / 12:59
Slobodno nadmetanje EP-104/20-TČ

Za: EP-104/20-TČ – ELEKTRO RADOVI NA SREDNJENAPONSKIM UREĐAJIMA I POSTROJENJIMA

1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Lokacije izvršenja usluga: Regija Zagreb, Regija Rijeka i Regija Osijek

3. Ugovorno razdoblje i rok isporuke: U periodu od 36 (tridesetšest) mjeseci, u najkraćem mogućem
roku od primitka dispozicije

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta EP-104/20-TČ
Za pristup predmetu koristite link:

https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
te na listi predmeta odaberete predmet EP-104/20-TČ.

Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici
https://ina.esourcing.molgroup.info/fe/login/ina-esourcing-molgroup-info klikom na „New
Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog
dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

5. Rok za podnošenje ponuda: 27.08.2020. do 12:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

9. Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a: 10.08.2020.

10. Kontakt osoba: tajana.cesljas@ina.hr

31.07.2020. / 13:11
Slobodno nadmetanje N-003-DB.

Za Profesionalni stepenišni podesti i skladišni dvostrani most

1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesta isporuke: DDP lokacije Naručitelja – STSI d.o.o.

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: prema natječajnoj dokumentaciji

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta N-003-DB.

Za pristup predmetu koristite link:
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
te na listi predmeta odaberete predmet N-003-DB.

Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici
https://ina.esourcing.molgroup.info/fe/login/ina-esourcing-molgroup-info klikom na „New
Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog
dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982.

5. Rok za podnošenje ponuda: 18.08.2020. do 16:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Rok plaćanja: 60 dana

7. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

9. Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a: 31.07.2020.